جعفرآباد مغان آماده برگزاری جشنواره ملی کوچ عشایر


ارسال شده توسط:

فرماندار بیله سوار مغان گفت: امکانات لازم برای برگزاری جشنواره ملی کوچ عشایر در جعفرآباد مغان توسط اعضای ستاد جشنواره فراهم […]