با مرگ استاد رجب سپهری پور نی جفتی بوشهر داغدار شد


ارسال شده توسط:

نوازنده بزرگ نی جفتی بوشهر، استاد «رجب سپهری پور» معروف به «بدریمون» توان مبارزه با ضعف و بیماری را از دست […]