جلوه ناخوشایند دیوارهای بازار کهن نایین بر اثر یادگارنویسی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود مدنیان با اشاره به اینکه اکثر گردشگران داخلی و خارجی از سمت نارین قلعه و مسجد […]