تکان های «منار جنبان»؛ مدیریت و کنترل می شود


ارسال شده توسط:

نخستین بار در نوروز ۹۲ بود که خبر رسید؛ شاید «منارجنبان» برای همیشه بی حرکت بماند، بنایی عجیب و پیچیده که […]