پروتکل جنجالی هند برای پوشش گردشگران خارجی


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بسته هایی که از سوی مقامات هندی برای ارائه به گردشگران و بازدیدکنندگان خارجی تهیه شده […]