این همه جنجال برای واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی


ارسال شده توسط:

این روزها بحث واگذاری اموال فرهنگی-تاریخی یا مدیریت آن ها به بخش خصوصی موضوعی داغ است. موزه هنرهای معاصر آخرین نمونه […]