همکاری محققان بین المللی در برپایی کنگره جندی شاپور


ارسال شده توسط:

دکتر محمدرضا عصاری با اشاره به حضور در کارگروه تاریخ تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر دکتر علی اکبر ولایتی، […]