بوئینگ و جنرال الکتریک خواستار فروش و ارائه خدمات به هوانوردی ایران


ارسال شده توسط:

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و سرمایه گذاری از دریافت پیام هایی از طرف شرکت بوئینگ […]