خراسان جنوبی، میزبان معاون گردشگری کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ مرتضی رحمانی موحد، پس ار ورود به […]