جیره جنگی سربازان صفوی ثبت ملی شد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «جوزغند»، گران ترین شیرینی محلی کشور که در دوره صفوی به عنوان «جیره جنگی سربازان» استفاده می […]