سهم واقعی ایران از گردشگری جهان؟!


ارسال شده توسط:

«رشد گردشگری در ایران دو برابر متوسط رشد جهانی است»؛ این خبر دست به دست می چرخد و در تفسیر آن […]