جوان ترین جهانگرد دنیا و سفر ۵۴ روزه به دور دنیا


ارسال شده توسط:

به گزارش سایت خبری «Brisbane Times» این جوان ۱۸ ساله با نام لاشلان اسمارت در طول سفر ۵۴ روزه خود، در […]