همایشی برای جنگل های حرا


ارسال شده توسط:

مدیر ژئوپارک قشم گفت: همایش ملی «جنگل حرا، انسان و آینده» با هدف دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و عملی در […]