از پیاده روی که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟


ارسال شده توسط:

برای مدتی طولانی در دهۀ ۱۹۸۰، ظاهرا هیچ کاری نمی کردم جز اینکه در شهر پیاده روی کنم. چندین تکنولوژی جدید […]

سرمایه گذاری در گردشگری با حرف و شعار محقق نمی شود


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، فریدون الهیاری یکشنبه شب در نشست خبری کنفرانس کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی در اتاق […]

وقتی از گردشگری فرهنگی حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟


ارسال شده توسط:

ریموند ویلیامز، نظریه پرداز فرهنگی، واژه فرهنگ را یکی از پیچیده ترین واژگان زبان انگلیسی می داند که در برگیرنده «هنر […]