نخستین قطار دارای واگن مخصوص بانوان به سمت مشهد حرکت کرد


ارسال شده توسط:

به دنبال همکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا (ع)، از روز دوشنبه شانزدهم فروردین […]