برای نجات آثار تاریخی سخت حساس هستیم


ارسال شده توسط:

نشست فعالان میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان و معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و […]