پایان دفترِ سفرهای نوروزی امسال و پابرجایی حکایت حوادث جاده ای


ارسال شده توسط:

کاهش چهار درصدی حوادث جاده ای در تعطیلات نوروزی امسال خبر خوشی است که البته تلخی جان باختن ۳۸۹ تن از […]