درآمد هر گردشگر خارجی، معادل ۲۵ بشکه نفت است


ارسال شده توسط:

احمد اصغری، نایب رییس اتاق اکو ایران و رییس کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی ایران، با بیان […]

سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذار فضایی


ارسال شده توسط:

سرمایه گذار خارجی ترکیب واژگان جالبی است: شخص یا شرکتی خارجی که بخشی از سرمایه اش را در کشوری دیگر به […]

با ورود هتل سازان خارجی، وضعیت ستاره های هتل های داخلی چگونه می شود؟


ارسال شده توسط:

محسن قریب در نشست خبری تشریح برنامه های گردشگری و هتلداری شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی اظهار داشت: در اوایل […]