بوتسوانا، تجربه گردشگری اجتماع محور در پناهگاه حیات وحش کرگدن خاما


ارسال شده توسط:

پناهگاه حیات وحش کرگدن خاما در منطقه مرکزی بوتسوانا یک بنرامه مدیریت منابع طبیعی اجتماع محور منحصر به فرد اجرا کرد […]