بازدید گردشگران آلمانی از خانه تاریخی امام خمینی


ارسال شده توسط:

[ad_1] به نقل از ایرنا؛ روز چهارشنبه، ۳ آذر ۹۵، یک زوج گردشگر آلمانی، به شهرستان خمین ( از شهرهای استان […]