۴۶ درصد از خانواده های ایرانی در تابستان هیچ سفری نداشته اند


ارسال شده توسط:

شاید تصور عمومی بر این باشد که در ایران، تابستان فصل بیشترین سفرهای مردم است. اما آمار های مرکز آمار ایران […]