شهرهای معروف ترکیه را می شناسید؟


ارسال شده توسط:

شهرهای معروف ترکیه برای خیلی از ما ترکیه در شهرهایی مثل استانبول ، آنکارا و شاید هم کوش آداسی خلاصه شده باشد. […]