سیستم جدید کنترل پاسپورت در فرودگاه بین المللی دبی


ارسال شده توسط:

سیستم جدید کنترل پاسپورت در فرودگاه بین المللی دبی در ترمینال سوم فرودگاه بین‌المللی دبی به تازگی سیستم‌های جدید کنترلی نصب […]

دبی با راه اندازی بسته Dubai Pass به رونق گردشگری کمک خواهد کرد


ارسال شده توسط:

دبی با راه اندازی بسته Dubai Pass به رونق گردشگری کمک خواهد کرد. دبی این هفته بسته تخفیفی دبی پس (Dubai […]