احیای حمام تاریخی «خسروآقا» ۲۰ سال پس از تخریب


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدحسن طالبیان احیای این حمام تاریخی را یکی از مصوبات نشست مشترک با شهردار اصفهان، رئیس پژوهشگاه […]