دغدغه اسکان ۶۰۰ مهمان خارجی


ارسال شده توسط:

پس از لغو تحریم ها، این روز ها پایتخت ایران شاهد حضور هیات های خارجی یکی پس از دیگری است، اما […]