تلاش باکو برای ثبت جهانی ‘دلمه’


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت باکو پیشنهاد کرده که سنت تهیه دلمه به عنوان خوراک متعلق به همه ملت های ترک […]