توانمندسازی زنان هندوراس، روشنایی خانه ها و بهبود آموزش


ارسال شده توسط:

مردم در مناطق در شمال شرق، جنوب و شرق هندوراس با مشکلات عدیده ای در غیاب انرژی الکتریکی مواجه هستند. آن […]