هیچ افق روشنی برای حج تمتع امسال وجود ندارد


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری آریا، سعید اوحدی با بیان اینکه سال گذشته قبل از پایان اسفند ثبت نام زائران، گروه های قیمتی […]