چشم انداز روشن همکاری های گردشگری ایران و ترکیه


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار محمدابراهیم طاهریان با اشاره به ملاقات اخیر دو رئیس جمهور در نیویورک و تاکید […]

افق روشن تسهیل ویزا در کشورهای OIC


ارسال شده توسط:

در هفته اخیر پس از ملاقاتی که میان روسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه رخ داد، توافقاتی پیرامون تسهیل صدور ویزا […]

گردشگری کردستان؛ چشم به راه روزهای روشن


ارسال شده توسط:

با توجه به اینکه طی روزهای پیش رو، مهم ترین موضوع استان بحث نوروز و جذب گردشگر است، لذا می طلبد […]