درب رولز رویس کاخ نیاوران بسته شد


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، پس از فتح کاخ توسط نیروهای انقلابی، به دلیل موجود نبودن سوئیچ خودروها، […]