کارخانه تولید رُب در مجاورت حریم پاسارگاد!


ارسال شده توسط:

بیش از دو سال قبل بود که اعلام کردند حریم مجموعه ی جهانی پاسارگاد را نه تنها کارخانه رب و ترشی […]