رکوردی تازه برای نمایشگاه ملی صنایع دستی ایران


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ پویا محمودیان مدیرکل دفتر صادرات صنایع دستی […]