پیش بینی ابر و کمی رگبار برای تهران


ارسال شده توسط:

احد وظیفه در گفت و گو با ایسنا گفت: براساس تحلیل آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی طی […]

بی تفاوتی مخاطب با رگبار اخبار دردناک


ارسال شده توسط:

رئیس دانشکده محیط زیست می گوید: رگبار اخبار دردناک و نقدهای احساسی نه تنها واکنش همدلانه به دنبال ندارد بلکه متصدیان […]