تعلیق پروانه فعالیت شرکت اتوبوسرانی مقصر در حادثه نی ریز


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرهنگ قاسمیان با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات رانندگی […]