حقایقی جالب درباره ریودوژانیرو شهر حیرت انگیز


ارسال شده توسط:

این روزها همه نگاه ها به سمت بندر ریودوژانیرو است. جایی که بازی های المپیک ۲۰۱۶ در آن جا برگزار می […]

۹۵۰۰ اتاق هتل؛ سهم هتلداری ریودوژانیرو از المپیک


ارسال شده توسط:

المپیک ریو در شرایطی در حال برگزاری است که بنابر اعلام شرکت تحقیقاتی STR بزرگ ترین دستاورد این رویداد ورزشی برای […]