نگاهی به گردشگری دریایی برزیل همزمان با المپیک ریو


ارسال شده توسط:

این روزها همه نگاه ها به سمت بندر ریودوژانیرو است، جایی که بازی های المپیک ۲۰۱۶ در آنجا برگزار می شود. […]

ویروس زیکا و المپیک ۲۰۱۶ ریو


ارسال شده توسط:

برزیل یکی از ۵۸ کشوری است که روند انتقال ویروس زیکا از طریق پشه در آن ادامه دارد. پشه ها ناقل […]