ثبت خانه قاجاری حکیم زاده در استان یزد در فهرست آثار ملی


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ سرپرست معاونت میراث فرهنگی این اداره کل در […]