برقراری ارتباط مستقیم ریلی زایران خرمشهر و ماهشهر با مشهد


ارسال شده توسط:

محمدهادی ضیایی مهر با بیان اینکه “۵۰ درصد سفرهای ریلی کل کشور به مقصد مشهد مقدس برنامه ریزی شده است” گفت: […]