دخمه زرتشتی دوره ساسانی تا قاجار در تفرش کشف شد


ارسال شده توسط:

سیدمحمد حسینی اظهار داشت: این اکتشاف در جریان بررسی ها برای ثبت قلعه تاریخی خلچان تفرش در فهرست آثار تاریخی رخ […]