زمزمه تغییر در ریاست سازمان میراث فرهنگی


ارسال شده توسط:

مدت چندانی از حضور مسعود سلطانی فر در سازمان میراث فرهنگی نگذشته بود که خبرگزاری فارس خبر از تغییر وی داد. […]