قانون حفظ کاربری مروج زمین‌ خواری است


ارسال شده توسط:

برخی نمایندگان در تلاشند تا طرح «حفظ کاربری اراضی» را در آخرین روزهای مجلس نهم تبدیل به قانون کنند. ۱۴۲ استاد […]