صدای گام های زنانه در صنعت هواپیمایی جهان


ارسال شده توسط:

صنعت هواپیمایی که بیشتر از هر چیز به خاطر مردانه بودنش مشهور است در یک دهه گذشته با تغییرات ساختاری و […]