ثبت نان زنجبیلی گرگان در فهرست میراث ناملموس کشور


ارسال شده توسط:

به گزارش اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان، ابراهیم کریمی روز شنبه اعلام کرد که در آخرین نشست شورای ثبت میراث […]