زنجیر چینابی شهر یزد به ثبت ملی رسید


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد؛ محمدرضا دهقان مهرجردی در این باره عنوان کرد: […]