عالی قاپو از زندانِ داربست ها بیرون می آید


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، برای نخستین بار در طول سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۲ کار مرمت ستون های […]