میمون های وارداتی؛ مرگ یا زندگی؟


ارسال شده توسط:

اعلام خبر مرگ آرام (مرگ بدون درد با تزریق آمپول) گونه ای میمون‌ وارداتی در کلینیک پارک پردیسان، واکنش های مختلفی […]