آلودگی هوا، متهم اصلی در مرگ زودرس ایرانیان


ارسال شده توسط:

جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می دهد، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان است، عاملی که سهم […]