نتایج گاهنگاری میرک به زودی اعلام می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی استان سمنان، حامد وحدتی نسب در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با […]

نماد گردشگری ایران به زودی انتخاب می شود


ارسال شده توسط:

«زعفران نماد امسال است و به زودی نظرسنجی وسیعی برای انتخاب یک نماد ملی و برند گردشگری انجام خواهد شد.» رحمانی […]

اولین هتل ایران به زودی واگذار می شود


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سال ها بی توجهی به نخستین هتل ایران، که به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی سال ۱۳۰۰ […]