پرداخت بخش زیادی از هزینه های امنیت هوایی توسط ایرلاین ها


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ مقصود اسعدی سامانی در نشست دست اندکاران صنعت هوانوردی کشور با وزیر راه […]