دریاچه چورت، زیبایی پنهان ساری


ارسال شده توسط:

دریاچه چورت در شمال شرقی استان مازندران و بخش چهاردانگه شهرستان ساری قرار دارد. اگر از تاریخ این دریاچه بخواهید بدانید، […]